Välkommen!

Vår hemsida är under uppbyggnad....

Det är vi som är Vin & Malt

Vin & Malt drivs av oss, Tommy och Lena Lennartsson.

De senaste elva åren har vi ägnat en stor del av vår tid till aktiviteter kring viner och andra ädla drycker som har kommit att bli vårt stora intresse. Tommy gick sin sommelierutbildning på Restaurangakademien i Stockholm 2008-2009 och vi har under en period även drivit VinContoret i Uppsala.

Vi har ett bra samarbete med flera aktörer i dryckesbranschen som t ex VinContoret, WineFinder och Vinoch.

Vår huvudverksamhet är att anordna och genomföra olika typer av smak- och dryckesprovningar hos företag, konferensanläggningar och privatpersoner.